Một số giải pháp để phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Một số giải pháp để phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Theo thông tin mới nhất, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã có những nghiên cứu về Đề án phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Trong đó, HoREA đưa ra những giải pháp trong 5 năm tới.

Cụ thể, HoREA đã kiến nghị, để sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật (Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu…).

Giải pháp để phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh
Giải pháp để phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

1. HoREA kiến nghị lên Quốc hội để có thể thông qua dự thảo “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về đầu tư, kinh doanh” nhằm điều chỉnh tối đa hiệu quả nền kinh tế và phát triển thị trường bất động sản, tạo hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch hơn; hạn chế và ngăn ngừa những vấn đề tiêu cực, nhũng nhiễu; xây dựng, quy hoạch đất đai, phát triển thị trường BĐS lành mạnh, minh bạch và bền vững.

2. Cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính theo xu hướng một cửa liên thông, đơn giản, thông thoáng, minh bạch, nhanh chóng.

3. Đối với các công cụ về thuế, HoREA đã có ý kiến cho rằng, để khuyến khích phát triển thị trường bất động sản tăng trưởng thì áp dụng thuế suất thấp đánh trên thu nhập từ cơ chế chuyển nhượng. Để điều tiết những lúc thị trường có dấu hiệu bong bóng thì áp dụng thuế với lãi suất cao, kể cả áp dụng thuế suất rất cao khi chuyển nhượng bất động sản sau khi đã tạo lập trong những năm đầu tiên.

Cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính theo xu hướng một cửa liên thông
Cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính theo xu hướng một cửa liên thông

Nhằm khuyến khích phát triển, đầu tư nhà ở xã hội, Nhà nước đã áp dụng thuế GTGT 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp 10%; trước đây, thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng BĐS có 2 cách tính (bằng 22% trên thu nhập chịu thuế hoặc bằng 2% giá trị hợp đồng giao dịch).

4. Về công cụ về tín dụng, theo kiến nghị của HoREA, nhằm khuyến khích thị trường tăng trưởng thì áp dụng những chính sách nới lỏng tín dụng là lãi suất thấp, điều kiện thẩm định để có thể cho vay dễ dàng. Khi thị trường bất động sản có những dấu hiệu bong bóng thì có thể áp dụng chính sách hạn chế tín dụng, kể cả lãi suất cao, điều kiện thẩm định cho vay khắt khe, khống chế tăng trưởng tín dụng. Có thể thấy, những chính sách tín dụng đã và đang trở thành một công cụ hiệu quả điều chỉnh phát triển thị trường bất động sản.

5. HoREA kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo để có thể xây dựng quy chế hoạt động nội bộ theo hướng khuyến khích chủ đầu tư của dự án, nhà thầu tư vấn, thi công, các nhà cung cấp thiết bị, khách hàng đều mở tài khoản giao dịch tại cùng ngân hàng, để tạo điều kiện giám sát dòng tiền đổ ra được sử dụng đúng mục đích, giúp các bên liên quan sử dụng vốn tín dụng hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho khách hàng.

Lưu